2023. 05. 14.

“Különösen fontos útmutató” – így látta egy spanyol újságíró a pápa magyarországi útját

Hiába ért véget két hete Ferenc pápa magyarországi látogatása, még most is több nemzetközi újság foglakozik vele: az Alfa és Omega spanyol lapban José Luís Restán foglalta össze honfitársainak az utazás legfontosabb részeit. Érdemes nekünk is látni, hogy külföldön hogyan tekintenek Ferenc pápa magyarországi látogatására!

“A pápa magyarországi útja egy gyönyörű katolikus szintézist hagyott ránk az emberről, a társadalomról és a történelemről. Különösen fontos útmutató ebben az időszakban, melyen Európa éppen most megy keresztül.

Beszédeiből öt nagy kihívást emelek ki: minden egyes ember szent értéke, amelyet olyan elméleti gyarmatosítások fenyegetnek, mint a nemi ideológia vagy az abortuszhoz való állítólagos jog. Befogadása azoknak, akik különböznek tőlünk, akik szegények, akik az ajtónkon kopogtatnak egy méltóságteljes élet reményében. A béke, amely az igazságosság és a megbocsátás látásmódját, valamint az egységért dolgozó politika bölcsességét igényli. Egy egészséges szekularizmus, amely tudja, hogyan kell üdvözölni és értékelni a hívők hozzájárulását. És a technológia kérdése, amelyet nem lehet sem démonizálni, sem annak kritériumává tenni, hogy mit szabad és mit nem lehet megtenni.

Ferenc pápa felidézte a kommunista üldöztetést, hogy emlékeztessen arra, hogy “miközben megpróbálták kivágni a hit fáját, egy rejtett, de erős egyház maradt életben, az evangélium erejével”. És figyelmeztetett, hogy ha a szabadságot a 20. század közepén veszély fenyegette, akkor ma is veszélyben van, még ha fehérgalléros módon is, a fogyasztói társadalom által, amely elaltatja és kiszárítja a hálát, a közösség érzetét és az életet továbbadó családok létrehozásának szépségét.

Nagyon kemény szavakkal illette a “hamis haladást”, amely a hatalmon lévők által erőltetett konszenzus nevében a másként gondolkodók marginalizálásához vezet. Ezzel szemben az igazi kultúra a csodálkozásból indul ki, és az abszolútum felé nyit, az igazság nyughatatlan és állandó keresésében.

Ferenc pápa szerint ez az igazi lelkiség, amelyet Európának vissza kell nyernie.

Kiemelkedően fontos volt a katolikusokhoz szóló felhívás is beszédében, amiben arra kérte a híveket, hogy ne zárkózzanak el a szekularizáció keménysége miatt, hogy kerüljék a merevséget, amelynek semmi köze a hithez. Ilyen körülmények között az egyház arra hivatott, hogy hidat építsen a ma emberéhez, mert Krisztus hirdetése nem állhat csak a múlt ismétléséből.  A kor emberének (kérdéseire és lázadására válaszként) egy élő tanúságtételre van szüksége arról, hogy Krisztus valóban a mi jövőnk, ahogyan e gyönyörű utazás mottója is mondja.

Fordította: Sebestyén Tamás

Forrás: Alfa & Omega

Borítókép - Fotó: Vatican Media
Szemle
hirdetés