2023. 03. 27.

Istenben bízni a lehetetlen helyzetekben

Az egész Biblián végigvonul az a mintázat, hogy Isten sokszor lehetetlennek tűnő helyzetekben közbelép, így láthatjuk az Ő hatalmának és dicsőségének erejét. Sokszor megengedi, hogy a körülmények megoldhatatlannak tűnjenek, hogy megláthassuk: Neki semmi sem lehetetlen. Kaci Nicole YouTube-csatornájának videóját szemlézzük.

Ha úgy érzed, emberileg megoldhatatlan helyzetben vagy, akkor ez a cikk neked szól. A Bírák 6. fejezetében olvassuk: „Amikor igen elszegényedett Izráel Midján miatt, az ÚRhoz kiáltottak segítségért Izráel fiai.” (Bírák 6:6) Az izraeliták kétségbeesett, lehetetlen helyzetben voltak, és Istenhez kiáltottak segítségért. Ebben a történetben jelenik meg Gedeon, akihez így szól az Úr angyala: „Az Úr veled van, erős vitéz! Gedeon azonban ezt mondta neki: Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midján kezébe adott!” (Bírák 6:12-13)  Nagyon gyakran mi is úgy vagyunk, mint Gedeon:

hiába tett már sok csodát az életünkben Isten, hajlamosak vagyunk megfeledkezni ezekről és kételkedni az Ő erejében, amikor a jelen helyzet éppen kétségbeejtőnek látszik.

De olvassuk tovább! „Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából! Én küldelek téged! Gedeon ezt mondta neki: Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izráelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki: Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna.” (Bírák 6:14-16) Gedeon jeleket kér Istentől, hogy tudja, vele van, és az Úr meg is adja neki ezeket, így magabiztosan tud szembenézni az ellenséggel. 

„Az Úr ezt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik nyaldosták a vizet, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt.” (Bírák 7:7) A 32 ezer emberből végül tehát csak háromszáz maradt ott – teljesen logikátlannak és lehetetlennek tűnő helyzet, hogy velük csatát nyerjen Gedeon. De Isten azt akarta, hogy ne hihesse, a saját tehetsége vagy a hadsereg létszáma adta a győzelmet, hanem lássa meg, hogy egyedül az Úr tette ezt lehetővé.

Fontos, hogy lássuk: Isten nem volt közömbös Gedeon és az ő érzései iránt, pontosan tudta min megy át a gyermeke ebben a lehetetlennek tűnő helyzetben, hiszen Ő teremtette. Ugyanígy

pontosan látja a Te helyzetedet is, és már készíti az utat, hogy kimentsen.

Amit pedig mindeközben tehetünk, az az, hogy hálát adjunk és dicsőítjük Istent – még akkor is, ha egyelőre nem látjuk az Ő megoldását.

Az egész Biblián végigvonul az a mintázat, hogy Isten sokszor lehetetlennek tűnő helyzetekben közbelép, így láthatjuk az Ő hatalmának és dicsőségének erejét. Sokszor megengedi, hogy a körülmények megoldhatatlannak tűnjenek, hogy megláthassuk: Neki semmi sem lehetetlen. Hasonló helyzetet láthatunk János evengéliumában is: Lázár már négy napja halott volt, amikor Jézus feltámasztotta. Vagy gondoljunk Mózes könyvére, ahol egy 91 éves meddő nőnek adott az Úr gyermeket. Csupa lehetetlen szituáció, amelyeket az Úr mégis megfordít, hogy lássuk, mennyire fontosak vagyunk számára. Minél lehetetlenebbnek tűnik most a helyzeted, annál valószínűbb, hogy Isten megjelenik, és közbeavatkozik, hogy lássuk az Ő dicsőségét.

 

Forrás: YouTube

Borítókép - Fotó: Dreamstime.com
Lelkiség
hirdetés