2023. 01. 16.

„Az istenképünk megtisztítása alapvető feladatunk” – Béri László Renátó gondolatai

“Könnyebb böjtölni, mint szembenézni az istenképünk torzulásával. Mert az istenkép mögött ott van bennem az egész sötét oldal, amit elfojtok, elnyomok, amivel nem akarok szembenézni.” Béri László Renátó kármelita szerzetes több ízben beszélt már a bennünk élő, szubjektív istenképről, és arról, hogy az mennyi mindenre kihatással van életünkben, például arra, hogy hogyan kapcsolódunk másokhoz vagy önmagunkhoz. A Kontemplatívok podcast egyik adásában a szerzetes ezt a témát fejtette ki, sok elgondolkodtató felvetéssel fűszerezve.

“A lelki élet fejlődése egy egyszerűsödési út, de ez nem ellaposodást jelenti, hanem pont ellenkezőleg; mélyülést. Ezt élték meg a nagy szentek is” – vezeti fel a témát Renátó atya. “Ebben a leegyszerűsödési folyamatban segíthet az istenképünk egyre tudatosabb, fokozatos megtisztítása is.” A kármelita szerzetesre jellemző az egyenes, határozott beszéd, ez a podcastadásban sem volt másképp. “Az istenképünk tisztulása nem csupán kegyelem, nem csupán Istenen múlik. Meg kell tennünk mindent, ami rajtunk múlik. Avilai Nagy Szent Teréz mondta, hogy ha mi nem tesszük meg a magunk részét, akkor nem fogunk átalakulni. Minden kapcsolat két szereplős, és mindkét félnek meg van a maga része, feladata. Így működik a kapcsolat Isten és köztem is, mindkettőnknek aktívnak kell lennünk. Az nem kérdés, hogy Isten megteszi a részét. Mi vajon megtesszük a részünk?”

Renátó atya szerint, aki figyel a jelen pillanatra, és azt Istennel együtt éli meg, valamint, aki tisztítja az istenképét, annak az alapjai rendben lesznek; az sziklára építi a házát. Erre épülhetnek aztán a további hitbeli dolgok. “Vannak, akik leélnek úgy egy vallásos, erkölcsös életet, hogy a bennük élő szubjektív istenkép fényévtávolságra van az objektív istenképtől, a valóságtól. Ez tragédia.”

Az atya szerint, ha nem reflektálunk az istenképünkre, az blokkokat okoz bennünk. “A tapasztalat azt mutatja, hogy istenképe mindenkinek van s az senkinek sem tökéletes. Így annak megtisztítása alapvető feladatunk, hisz ha ezt nem tesszük meg, akkor könnyedén alakulnak ki (különféle kreatív formában megnyilvánuló) spirituális és kapcsolati jellegű dugulások a lelki vízvezeték-rendszerünkben. Az istenkép-torzulás, mint spirituális népbetegség néha olyan helyeken üti fel a fejét, ahol a legkevésbé számítanánk rá: így a megkülönböztetés és a leleplezés szintúgy az érett lelkiélet alapvető mozzanatává válik.” Például, ha az Istenkapcsolatunk tele van félelmekkel, megfelelési kényszerrel, ha azt érezzük, nem haladunk az önmagunkkal vagy másokkal való helyes szeretetkapcsolatban, ha mindig ugyanabba a gödörbe kerülünk bele, akkor könnyen lehet, hogy a probléma az istenképünkkel van.

“Legtöbbünkben sok pozitív jellegű kép él Istenről, és ez vegyül negatív képekkel is. A negatívat le kell választani, megtisztítani. Erre a munkára egy élet elegendő lesz. Aki ebben lépeget, az napról napra tapasztalja majd a tisztulással járó gyönyörű változásokat, érzékelni fogja a békét, a mélységes boldogságot. Minden kapcsolódásunkban pozitív gyümölcsöket fog hozni, amint az alapjaink egyre jobban, fokozatosan tisztulnak meg.

Renátó atya szerint már az is jó, ha tudjuk, mi okozza a problémát, hogy hol van a küzdőterünk. “Boldog az az ember, aki meg tudja fogalmazni, hogy hol vannak elakadásai, nem csupán a tüneteket, hanem a gyökérproblémákat is. Az igazi gyógyulások akkor tudnak elkezdődni, ha beismerjük, hogy ez van. Probléma van. Így indul el a gyógyulás útja.”

Végül a szerzetes bővebben kifejtette, hogy problémásnak találja, hogy az Egyházban szinte alig van szó a helytelen, hamis istenképek gyógyításáról. “Sokat gyógyulna az egész Egyház, ha a prédikációk az istenkép tisztításáról szólnának. Az igazi radikalitás a gyökereinkkel való foglalkozás. Ez egy nehéz téma, és ezért beszélnek róla keveset. A gyerekkorunkig kell visszanyúlnunk, a családi történetekig. Nehéz a múltunkkal szembesülni, pedig ez ahhoz is kell, hogy a jelent jól tudjuk megélni. Könnyebb böjtölni, mint szembenézni az istenképünk torzulásával. Mert az istenkép mögött ott van az egész sötét oldal bennem, amit elfojtok, elnyomok, amivel nem akarok szembenézni.” Az adásban megemlítette Renátó atya, hogy több egyházi könyv vagy dal hamis istenképet közvetít a híveknek. “Maga a Biblia is az istenkép tisztulásának fokozatos története, ezért sem lehet belőle kiszakítani mondatokat, különösen nem az Ószövetség bizonyos részeiből, hogy na, ilyen az Isten!”

Akit bővebben érdekel a téma, annak ajánljuk Béri Renátó egy információgazdag tanulmányát, melyben konkrét kérdések segítségével tisztíthatjuk az Istenről alkotott, szubjektív képünket!

A teljes podcastadás meghallgatható itt:

Borítókép: Kling Márk
Szemle
hirdetés