2022. 12. 22.

12 ige, hogy legyőzd a kétségeket a szívedben

Az egész Biblia alkalmas arra, hogy segítsen leküzdeni a bennünk lévő kétségeket, de néhány igevers különösen vigasztaló, amikor a kétségek hangos zajával szembesülünk. A Crosswalk gyűjtését szemlézzük.

Isten örökkévaló szeretetéről a történelemben és a Bibliában mindenütt beszélnek, írnak róla és dicsérik. Mindezek ellenére még mindig vannak kétségeink az Ő irántunk való szeretetével kapcsolatban. Forgolódunk éjszaka az ágyban, és azon tűnődünk, vajon szeret-e Isten bennünket. Természetesen igen!

Az aggodalom gyakran akkor támad ránk, amikor kételkedni kezdünk abban, hogy Isten ígéretei igazak ránk nézve. Hisszük, hogy Isten jóságos, de nehezen értjük vagy látjuk, hogyan lenne jóságos és kegyelmes személy szerint hozzánk. Az ellenségünk arra használja a szívünkben lévő kételyeket, hogy eltávolítson minket attól az Istentől, aki jót ígér nekünk. 

Nézzünk 12 igét, amelyek segítenek legyőzni a kétségeket:

1.„Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!” (Zsolt. 4:9)

hirdetés

2. „Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.” (Zsolt. 34:18)

3. „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem.” (Zsolt. 50:15)

4. „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el”. (Ézs. 40:31)

5. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt. 11:28)

6. „Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn. 16:33)

7. „Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” (Róm. 5:8)

8. „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm. 8:38-39)

9. „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Fil. 4:6-7)

10. „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim, 1:7)

11. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (’Ján. 1:9)

12. „Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.” (2Péter 1:4)

Írj le egyet ezek közül az igeversek közül. Akár még meg is tanulhatod fejből. Tartsd közel a szívedhez. Még ha a kétségek fel is támadnak a szívedben, a Szentírás erejével le tudod győzni őket!

Forrás: Crosswalk, Ez az a nap! Magazin

Borítókép - Fotó: Drejoba | Dreamstime.com
Ige
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás