2022. 12. 07.

Istennel nézni a jövőbe

„A hívő ember békességgel néz a jövőbe. Tudja, hogy arra felelősen készülnie kell. Tudja, hogy semmi oka a félelemre, mert élete Isten kezében van, s ő gondoskodik az övéiről.” Cseri Kálmán református lelkipásztor bátorító gondolait szemlézzük.

„Minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben.” (2Pt 3,14)

Az adventi időszak a jövőre irányítja figyelmünket. Vajon hogyan alakul az emberiség jövője, és a mi személyes életünk számára mit tartogat a jövendő? Vannak, akik nem szeretnek ezzel foglalkozni, csak a mának élnek, azt akarják élvezni. Milliók vallják: a holnap bizonytalan, fő, hogy ma érezd jól magad.

Ez a szemlélet mérhetetlen önzéshez és felelőtlenséghez vezet. Aki így él, sose gondol a másik emberre, semmit nem tesz a közösségért, aminek tagja, képtelen áldozatot hozni bármilyen fontos ügyért, nem tud várni semmire, nem akar lemondani semmiről, viszont a maga pillanatnyi élvezete érdekében sok kárt okoz másoknak is. Ennek a torz szemléletnek szomorú következménye az a rettenetes környezetpusztítás is, aminek tanúi vagyunk.

Vannak, akik olyan fenyegetőnek és kilátástalannak képzelik a jövőt, hogy megtelnek félelemmel, szorongással. S vannak, akik csak gúnyolódnak Isten erre vonatkozó ígéretein.

hirdetés

A hívő ember békességgel néz a jövőbe.

Tudja, hogy arra felelősen készülnie kell. Tudja, hogy semmi oka a félelemre, mert élete Isten kezében van, s ő gondoskodik az övéiről. És bizonyos abban, hogy Isten ígéretei igazak, várja azok beteljesedését.

„Nem késlekedik az Úr az ígérettel…, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek… De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj (váratlanul), amikor… az elemek égve felbomlanak… milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok… De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.” (2Pt 3,9-13)

Isten ígéreteinek komolyan vétele megőriz a könnyelműségtől is, az aggodalmaskodástól is, a cinikus kételyektől is, és segít derűsen, reménységgel, felkészülten várni az ismeretlen jövőt.

 

Forrás: Cseri Kálmán igehirdetései 

Borítókép - Fotó: Allexxandar | Dreamstime.com
Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás