2022. 05. 22.

7 módszer a gondolkodásmódod megújítására

Gyakran a saját elménk az, ami a leginkább visszatart bennünket ebben az életben. Életszemléletünket befolyásolja például, hogy elménk elmerül-e Isten igéjében, Ő pedig segíthet megújítani és felfrissíteni a nézőpontunkat.

1. Újítsd meg elmédet a Szentlélek segítségével!

,,Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény.” (Efezusiaknak írt levél 4;22-24)

Az elme harcában vívott küzdelmeket nem lehet pusztán az akaraterőnkkel vagy pozitív gondolatokkal kezelni. A gondolkodással kapcsolatos küzdelmek lelki jellegűek, és Isten segítségét igénylik. A Szentlélek bennünk él, és előbb ismeri gondolatainkat, mint mi magunk. Ő képes megújítani gondolatainkat és hozzáállásunkat, de a választás a miénk. Engedjük Neki?

hirdetés

2. Újítsd meg elmédet azzal, hogy azon gondolkodsz, amire Isten meghívott, hogy elmélkedj!

,,Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4;8)

Ez a lista, amelyet Pál a filippi gyülekezetnek írt, nagyszerű segítség arra, hogy uralkodjunk azokon a gondolatokon, amelyek nem szerepelnek a fenti felsorolásban. Egy bukott világban csábító lehet negatív dolgokon gondolkodni, de el tudjuk utasítani ezeket a gondolatokat, ha bízunk abban, hogy Isten jól tudja kezelni a terheinket, ha rábízzuk azokat. Ha megkérdezzük magunktól, hogy amire gondolunk, megfelel-e a Filippi 4:8-ban szereplő kritériumok valamelyikének, az nagyszerű szűrő a gondolataink számára.

3. Újítsd meg elmédet azáltal, hogy leveted a bűnt és felöltöd Krisztust!

,,Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a Lélektől kapott szeretetetekről. Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.” (Pál levele a kolosséiakhoz 1;3-10)

Amikor elengedjük a bűnt, amely egészségtelen gondolkodási mintákhoz kötött bennünket, képesek vagyunk felölteni azt, amit Isten tartogat számunkra. Az Ő igazságosságát a mi bűnösségünk helyett. Az Ő gondolatait a mi gondolataink helyett.

4. Újítsd meg elmédet bűnbánattal!

,,Lásd, én vétekben születtem, már akkor bűnös voltam, mikor anyám fogant. De nézd, te az igaz szívben leled örömöd – taníts meg hát a bölcsesség titkára! Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss meg és a hónál fehérebb leszek! Hadd halljam örömnek és boldogságnak hírét, s ujjongani fognak megtört csontjaim.” (Zsoltárok könyve 51;7-10)

A bűnbánat soha nem arra való, hogy egyszeri és befejezett cselekedet legyen. Olyan, mint egy friss levegővétel, ahol kilélegzzük bűneinket, és belélegezzük az Ő Lelkét. Ha megvalljuk és megbánjuk tetteinket, és kérjük Istent, hogy bocsásson meg nekünk, az Úr mindig meghallgatja ezt az imát, és kész helyreállítani és megújítani minket.

5. Újítsd meg elmédet azáltal, hogy ,,foglyul ejted” gondolataidat!

,,Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.” (Korinthusbeliekhez írt II. levél 10;3-5)

Ez egy nehéz dolog. Ha valaki azt mondja nekünk, hogy ne gondoljunk rózsaszín elefántokra… nos, a lényeg érthető. De Isten nem mondaná nekünk, hogy megválaszthatjuk a gondolatainkat, ha nem tudnánk megtenni azt.  Ejtsük foglyul a bűnös gondolatokat, és vessük el őket Jézus nevében, cseréljük fel őket az Ő mélyebb gondolataira.

6. Újítsd meg elmédet azáltal, hogy az Örökkévalóra  figyelsz, nem pedig az átmenetire!

,,Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk,mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (Korinthusbeliekhez írt II. levél 4;16-18)

A problémák lekötik a figyelmünket, és megnehezítik, hogy Isten hűséges ígéreteire összpontosítsunk. Hajlamosak vagyunk arra támaszkodni, amit láthatunk és megérinthetünk, de Isten ígéreteinek valósága segít erőt adni nekünk, amikor e világ fizikai valósága fenyeget minket. Ideiglenes bánatunkat örök öröm fogja felváltani, amely elnyel minden könnyet, amelyet e földön hullatunk. Felülemelkedhetünk a körülményeinken, mivel Krisztusban reménykedünk, nem pedig egy tökéletes életben.

7. Újítsd meg elmédet az ima által!

,,Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4;6-7)

Gyakran elhanyagoljuk azt, ami a miénk – a tökéletes békességet, amely megvéd minket az ellenség tüzes nyilaitól az elménkben és a szívünkben. Az ima azonban hozzáférést biztosít számunkra a minket teremtőhöz. Ő tudja, mi a legjobb, és hogyan kezeljük minden küzdelmünket.

Hajlamosak vagyunk olyan gondolkodási szokásokat kialakítani, amelyek meghatároznak minket. Ezeket a döntő gondolatokat, az életről és a körülöttünk élőkről alkotott teljes szemléletünket befolyásolja, hogy elménk elmerül-e Isten igéjében, és naponta megújul-e. Isten kegyelme és Lelke formálhat bennünket, hogy segítsen megújítani és felfrissíteni perspektívánkat, és örömet szerezni nekünk.

Néha a körülöttünk lévő környezet megváltoztatása is segíthet nekünk, amikor igyekszünk kiszabadulni a saját elménkből, amikor megpróbálunk kitörni az egészségtelen, negatív gondolkodásmódból, hogy Istenre összpontosíthassunk. Tegyél egy sétát, vagy esetleg tölts néhány napot az Úrral, csak te és Ő, és használd ezt a listát arra, hogy felfrissítsd a lelkedet! És ne felejts el segítséget kérni, amikor szükséged van rá! Ha mások imádkoznak érted, vagy tanácsot adnak neked, az segíthet abban, hogy hozzáférj ahhoz, ami Krisztusban már a tiéd: a megértést felülmúló békességhez.

Forrás: iBelieve

Ujhelyi Dóra

Lelkiség Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás