2022. 03. 30.

Mit jelent szeretni?

A Bibliában sok helyen van szó a szeretetről. Szállóigékké lettek az erről szóló sorok, talán ezt idézzük a legtöbbször: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” És ha még mellé tesszük amit Jézus mondott, hogy szeressük az ellenségeinket, ez szinte teljesíthetetlennek tűnik. A Képmás cikkét szemlézzük, amelyben Jorsits Attila evangélikus teológussal beszélgettek.

„A köznapi beszédben előforduló szeretetértelmezéseknek általában nem sok köze van a bibliai szeretetfogalomhoz. Az Újszövetség három különböző kifejezést használ attól függően, hogy milyen természetű szeretetről beszél. Ezek az agapé, amely Isten irántunk való önzetlen és megbocsátó szeretetét fejezi ki, emberi viszonylatban pedig a másik ember üdvösségéért munkálkodó szeretetet jelenti; a filia, amely leginkább a baráti szeretetet jelöli; valamint az erósz, amelyet a testi szeretetre használ a Szentírás” – határozta meg a szeretet fajtáit Jorsits Attila teológus.

A teológus arra is felhívta a figyelmet, hogy a bibliai szeretetfogalmak egyike sem érzelem. Erre a legjobb példát a szeretetparancsolat adja. Hogyan lehet parancsolni egy érzelmet, ha az érzelmeinket nem mi alakítjuk, hanem ellenkezőleg, leginkább az érzelmeink irányítanak minket? Felülkerekedni tudunk rajtuk, de kiváltani és irányítani őket annál kevésbé.

„Hogyan lehet parancsra szeretni? Úgy, hogy a bibliai szeretet cselekvő. Nem érzelmi kérdés, hanem minden esetben tettekben nyilvánul meg” – mutatott rá.

Isten irántunk való szeretete sem szép szavakban vagy csupán elfogadásban nyilvánul meg,

hanem abban, hogy Fiában eljött a világba, megváltott minket, és a hívők ezt az isteni cselekvő szeretetet ma is megtapasztalják. Tehát amikor Isten szeretetet kér tőlünk vagy parancsot ad a szeretésre, akkor érzelmek helyett – önmagához hasonlóan – konkrét tetteket vár tőlünk. 

Valóban mindenkit szeretünk kell Isten szerint? – merül fel a kérdés. Josits Azzila szerint ha a mi saját belső körünkben megcselekedtük, amit a szeretet kíván, akkor természetesen forduljunk a többiek felé is, de az előbbiek minden esetben prioritást élveznek. Ettől válik a bibliai értelemben vett cselekvő szeretet valóban megvalósíthatóvá.

„Isten minden ember felé egyformán gyakorolt, tökéletes szeretetét az embereken számonkérni nem igazán biblikus”

– mondta.

„Szeresd felebarátodat, mint saját magadat” – szól a híressé vált ige. De mit jelent a felebarát kifejezés? A felebarátot sokan embertársnak vagy rászorulónak, vagy egyszerűen „mindenkinek” értelmezik, de ez nem helyes. A valódi jelentését egy szóban visszaadni sajnos nem lehet.

„A felebarát szó az Ószövetségben igen sokféle viszonyt jelöl – például társ, barát, rokon, szolga, családtag –, de mindig olyan embert, akivel valamilyen módon személyes kapcsolatban vagyunk” – összegezte a teológus.

 

Forrás: Képmás 

 

Borítókép - Fotó: Siam Pukkato | Dreamstime.com
Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás