2022. 03. 22.

7 ige, amellyel legyőzheted a szorongást

Az egyik legnagyobb fegyverünk a szorongás és a félelem ellen nem más, mint Isten szava. Ha ezekkel felszerelkezünk minden nap, akkor le tudjuk győzni a negatív gondolatokat és gyakorolhatjuk a bizalmat Istenben.

1. „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs. 41:10)

2. „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1:9)

3, „Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.” (Zsolt. 34: 17)

4. „Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil. 4:7)

5. „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm. 8:31-32)

6. „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára.” (Zsolt. 23:4-5)

7. „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim. 1:7)

Borítókép - Fotó: Jacob Gregory | Dreamstime.com
Ige
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás