2021. 11. 21.

Isten szó szerint egy trónon ül a Mennyben?

Bár gyakran olvashatunk, vagy akár énekelhetünk is róla, mi jut eszünkbe, ha Isten trónjára gondolunk? Amikor a legtöbb ember a trónra gondol, akkor általában a fizikai ülésre asszociálnak elsőként. De ez azt jelenti, hogy Isten szó szerint ül a trónon, vagy ez inkább képletes?

A Szentírásban vannak időszakok, amikor Isten trónját szó szerint kell értelmezni, és van, amikor az metaforikusnak tűnhet. Hadd mondjak egy példát mindkettőre:

Példák arra, hogy Isten trónját szó szerint értelmezhetjük

„Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fedte be, kettővel pedig repült.” (Ézs 6; 1-2)

„Azonnal elragadtattam lélekben, és íme, egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz; és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak.” (Jelenések 4;2-3)

Isten trónjáról ez a két leírás létezik; az egyik, amelyet Ézsaiás írt, és a másik, amelyet János látott. Ezek arra késztetnek bennünket, hogy úgy értelmezzük az írásokat, mintha Isten szó szerint a trónon ülne.

Példák, ahol Isten trónja metaforikusnak tűnik 

„A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom?” (Ézs 66;1)

„Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa…” (Máté 5; 34-35)

Ezekben az írásokban Isten trónját nem úgy értelmezzük, mintha szó szerint székre utalnának. Valójában a trón inkább egy lakóhelynek tűnik, semmint ülőhelynek.

Mi lehet az igazság?

A Got Questions című oldal ezt a leírást használja Isten trónjának leírására: „Isten trónjára nem kell szó szerint tekinteni. Isten, az Atya testetlen (János 4:24). Mivel nincs fizikai teste, Isten nem szó szerint „ül”. Az isteni trónra való hivatkozások hasonlóak az Isten „kezére”, „szájára” vagy „szemére” való bibliai utalásokhoz – ezek antropomorfizmusok, Isten leírásai, amelyeket korlátozott tudásunk iránti tiszteletből emberi kifejezésekkel alakítottak ki. Istennek úgy kell leírnia magát, ahogyan mi is értelmezhetjük.”

Mit jelképez Isten trónja?

Isten trónja az Ő fenségét és dicsőségét képviseli, de egyben hatalmát és tekintélyét is. Mivel az Úr ül a trónon, teljes hatalma van, szóval joga van azt tenni, amit akar. Neki van a legnagyobb tekintélye, és minden más hatalom Neki van alárendelve. Mondhatnánk, hogy teljesen mindegy, hogy Isten trónja szó szerinti vagy átvitt értelmű, mert hatalma és tekintélye valóságos, és egy napon majd mind a trónja elé állunk, hogy számot adjunk az életünkről és döntéseinkről.

Forrás: iBelieve

Ujhelyi Dóra

Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás