2021. 09. 06.

5 módszer az együttérzés gyakorlására párkapcsolatban

Gyakran azt gondolhatjuk, hogy az együttérzés többnyire egy érzés, de ha azt nézzük, Jézus hogyan mutatott példát ebben, látjuk, hogy ez hogyan valósul meg cselekvésben, kielégítve a gyakorlati, szellemi és fizikai szükségleteket.

Jézus példájára tekintve betekintést nyerünk abba, hogyan viselkedhetünk együttérzőn házastársunkkal/párunkkal, különösen a stresszes időszakokban. Az alábbiakban 5 módszert mutatunk be arra, hogyan gyakoroljunk együttérzést más emberek iránt.

1.      Jézus készséges

Az együttérzés arra inspirálta Jézust, hogy szolgálatkész legyen. „Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” (Márk 1:41)

Még a házaspár hajlandósága ellenére is gyakran elkopik idővel az együttérzés. Eleinte a legtöbb párkapcsolatban a férj vagy a feleség hajlandó mindent megtenni, amit a másik akar, vagy amire szüksége van, és minden igényét ki akarja elégíteni.

hirdetés

Az évek során azonban sok házastárs elveszti hajlandóságát, hogy együttérzőn nyújtsanak egymásnak segítséget.  Sajnos egy férj vagy feleség a közömbösség rutinjába eshet, ahol figyelmen kívül hagyják és ignorálják a másik szükségleteit. Pál apostol a Galátákhoz írt levelében továbbra is biztat minket: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galáta 6; 9)

Fontos, hogy megkérdezzük magunktól, hogy elvesztettük -e készségünket a házastársunk iránti együttérzésre, különösen, ha a másik csalódást okozott vagy bántott minket az évek során.

2.     Jézus figyelmes

Mások kétségbeesett helyzeteit látva Jézus mindig együttérző volt. „Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket.” (Máté 14:14) 

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Galáta 6: 2)

Házastársként, amikor látjuk, hogy férjünk vagy feleségünk érzelmileg, lelkileg vagy fizikailag küzd, esetleg megviseli őt a felelősség terhe, esetleg egy váratlan betegség vagy a stressz nehezíti meg napjait, tegyünk valamit, hogy támogassuk, vigasztaljuk, esetleg gondoskodjunk néhány feladatáról, segítsük őt terheinek viselésében! Imádkozzunk érte!

„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Róma 15:1)

3. Jézus bátorít másokat

A Máté 9:35 leírja, mi történt, amikor Jézus emberekkel találkozott: „Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.”

Segíthetünk házastársunk bátorításában, ha emlékeztetjük őt a Krisztus Jézusban meglévő bátorításra. Juttassuk eszébe az előnyöket, amelyeket az üdvösség révén kap majd, felemelő érzés lesz a stresszes időkben!

Ha naponta inspiráló, biztató megjegyzésekkel látjuk el a másikat, az az egyik legjobb módja az együttérzés gyakorlásának a stresszes időszakokban.

4. Jézus vezet

„Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.” (Márk 6:34)

Néha, ha a házastársunk letéved az útról, vagy eltéved, Jézushoz hasonlóan mi is segíthetünk azzal, hogy útmutatást adunk nekik, és az igazat mondva visszavezetjük őket a helyes útra.

Ahelyett, hogy eldobnánk a másikat, könyörületesebb, ha segítünk visszavezetni házastársunkat Isten igazságához és védelméhez.

Jakab apostol az 5: 19,20-as igeszakaszban magyarázza: „Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez.”

5. Jézus osztozik szenvedéseinkben

Szenvedés idején meg vagyunk győződve arról, hogy Jézus megért minket és velünk van, hogy részt vegyen megpróbáltatásainkban.

„Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is.” (II. Korinthus 1;5)

Néha, ha a házastársunk nehéz időket él át, csak annyit tehetünk, hogy vele vagyunk, és együttérzőn megosztjuk tapasztalatainkat, biztatjuk őt  és tudatjuk, hogy mellette állunk, bármi is történik.

Ujhelyi Dóra

Forrás: iBelieve

 

Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás