2021. 05. 06.

#csakegygondolat – Krisztus szeretete igaz szeretet

Sokszor halljuk ezt a szót, talán túlságosan is sokszor, de tényleg tudjuk, milyen is az igaz szeretet? A Korinthusi levél gyönyörűen leírja.

Vajon mi jut eszünkbe akkor, ha meghalljuk a szót, hogy szeretet? Tapasztalataim alapján legtöbben egy érzésre asszociálunk. Egy csodálatosan szép érzésre, amit adunk másoknak és kapunk is másoktól. Amikor viszont olvasni kezdjük az Újszövetséget, a szeretetnek egy egészen más, különleges definíciójával találkozunk. A Biblia által ábrázolt szeretet túlmegy az érzelmeken, s ez az, ami annyira vonzóvá és gyönyörűvé teszi.

Talán nincs még egy annyira ismert rész a Szentírásban, mint a Korinthusiaknak írt levél 13. fejezete, s mégis hajlamosak vagyunk elsiklani üzenete felett. Pedig valójában egészen különleges. Így szól:

„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.” (1Kor, 13)

Az igaz szeretet legfőbb ismérvei ezek alapján:

  • önfeláldozás (a másik javát, jólétét helyezzük előtérbe)
  • hűség
  • állhatatosság (legyen bármennyire is lehetetlennek tűnő az adott szituáció, amelyben vagyunk, a szeretetből erőt merítve túllendülünk minden nehézségen)
  • türelem
  • reménykedés
  • szolgálat (tenni valamit mások jólétéért)
  • bizalom

Egyértelmű tehát, többről van itt szó, mint pusztán érzelmekről. Mély elhatározásról, konkrét cselekedetekről. Krisztusra tekintve pedig pontosan megtudjuk, hogyan is néz ki ez a gyakorlatban. Megkaptuk a receptet, a többi már rajtunk áll.

 

Néveri Viktória

#csakegygondolat
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás