2020. 12. 23.

Hogy valóban boldog karácsonyod lehessen

A Karácsony – még ebben a koronavírusos világban is – a kereszténység legnagyobb ünnepeinek egyike. Miért? Mert annak a Jézusnak a születésnapja, aki a mi üdvösségünkért lett emberré. Tempfli Imre erdélyi magyar római katolikus pap, egyházi író sorait szemlézzük.

Azért, hogy a hívek a világjárvány és annak szomorú következményei ellenére gyönyörűen, boldogan és mindenekelőtt lélekemelő módon ünnepelhessék a karácsonyt és elmélyíthessék titkának jelentését, az Egyház néhány útmutatást adott. Ezek nem újak, hisz még 2002-ben jelentek meg az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációnak a liturgiáról és a népi ájtatosságról szóló direktóriuma IV. fejezetében. De mert soha nem veszítenek aktualitásukból és értékükből, összefoglalom őket a CNA német hírügynökség egyik cikke alapján.

 

 1. Elmélkedj Isten ajándékán

Ahhoz, hogy boldog karácsonyod legyen, először is gondolj gyakran a karácsony titkára. A karácsony ugyanis egy ajándék, amely Isten végtelen szeretetét fejezi ki irántunk;  annak az Istennek az ajándéka, aki ,,annyira szerette a világot, hogy egyetlen Fiát adta oda érte” (Jn 3,16). Gondolj tehát az Ünnepek alatt többször arra, hogy a karácsony “Isten együttérzésének a bűnös emberrel szembeni kifejeződése. Ettől az együttérzéstől vezettetve lett Isten emberré Fiában, Jézusban”, és Jézus, ,,aki gazdag volt, miattunk szegény lett”, hogy ,,szegénységén keresztül” gazdaggá tegyen minket (2Kor 8,9).

 

 1. Fedezd fel újra az élet értékét

A karácsony – másodszor – az ,,élet szent értékét” hangsúlyozza, és azt a csodálatos eseményt, amely minden születésben tetten érhető: az ember születésekor Isten képmása lesz. Életünk azután azért is nagyon értékes, mert Isten Fia magára vette; „mert Mária szülése révén jöhetett el és válhatott láthatóvá az Élet Igéje az emberek közé.” (vö. 1 Jn 1,2).

 

 1. Ünnepelj szerényen

Harmadszor ünnepeld a karácsonyt ,,az egyszerűség és a szegénység, az alázat és az Isten iránti bizalom légkörében, hisz ezek az erények vették körül a gyermek Jézus születésének eseményeit is”.

Ugyanakkor ez a szerényen való ünneplés jobban megérteti veled: ha nem mélyíted el magadban a karácsony „vallási értékét”, az „benned a fogyasztási cikkek káros felhalmozásának, s így az újpogányság behatolásának terévé válik.” Noha a világjárvány ezt az egyszerűséget valósággal ránk kényszeríti, Te akkor is gondolj tudatosan erre!

 

 1. Énekelj karácsonyi énekeket

Karácsonykor a szebbnél szebb karácsonyi énekek ,,rendkívül hatékonyan közvetítik az öröm és a béke üzenetét”, ezért Szenteste, de az Ünnepek alatt máskor is énekeld, énekeljétek őket! Most, a világjárvány idején nem hangozhatnak fel ugyan a templomokban a szentmisék alatt, de otthon sem az egyházi, sem a világi hatóságok nem tiltják! Énekeld tehát gyakran a karácsonyi énekeket!

 

 1. Olvasd el a karácsonyi evangéliumot

A karácsony, különösen a Szenteste ,, az egész család számára az ima meghitt pillanatává válhat, és ennek az imának ,,magában kell foglalnia Jézus születése történetének felolvasását vagy Máté evangéliumából (vö. Mt 1,18-25; 2,1-12) vagy a Lukácséból (2,1-20), továbbá a tipikus karácsonyi himnuszok, imák (egyet láss alább) és versek előadását is, amelyeket az est „főszereplői”, a gyermekek és a fiatalok végezzenek.”

Hadd mellékeljek egy ilyen csodálatos karácsonyi imát!

Karácsonyi ima

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn. 3,16)

Köszönjük Neked, mennyei Atyánk, hogy úgy szeretted ezt a világot, és benne engem is, hogy egyszülött Fiadat adtad értünk.

Köszönjük Neked, mindenható Istenünk, hogy megkönyörültél ezen a nyomorult, sötétségbe fordult világon és elküldted Fiadat, Jézust, hogy kimentsen bennünket a gonosz hatalmából.

Köszönjük Neked, megváltó Istenünk, hogy olyan mélyre hajoltál, amilyen mélyre süllyedtünk.

Köszönjük Neked, teremtő Istenünk azt a nagy-nagy szeretetet, amellyel nem sajnáltad és nem féltetted Őt, hanem elküldted, s Ő odaadta magát értünk, helyettünk és miattunk, és meghalt a kereszten.

Dicsőítünk Téged ezért minket szerető Istenünk, és kérünk segíts, hogy megnyíljon a szemünk és megérthessük Karácsony szent titkát, nevezetesen, hogy mennyire szerettél – és még mindig mennyire szeretsz minket.

Urunk Jézus, szeretnénk, hogy szüless meg bennünk is, amiként Betlehemben megszülettél: valóságosan. Te elfogadtad az istállót, hisszük, hogy minket is elfogadsz és megszenteled az életünket is. Nagy irgalmassággal jöttél el hozzánk és közénk, hogy bűneinkre bocsánatot nyerjünk, vezesd hát lépteinket a békesség útján.

Urunk Jézus, áldunk és dicsőítünk Téged a Karácsony csodájáért. Testté lettél, közöttünk lakoztál, és meghaltál értünk, hogy örök életünk legyen. Szenteld meg, kérünk ünnepeinket és ünneplésünket, áldd meg családunkat, és erősítsd meg mindnyájunkban a veled való közösséget. Amen.

 

 1. Ima a karácsonyfa alatt

Régi és dicsérendő szokás, hogy a családok nemcsak énekelnek, de imádkoznak is a karácsonyfa alatt. Ezt a hagyományt meg kell tartani vagy újra kell éleszteni, ugyanis ,,a karácsonyfa történelmi eredetétől kezdve ma is egy kiemelkedő szimbólum. Nemcsak az Isten által az Édenkertbe ültetett Életfáját juttatja eszünkbe (vö. Ter 2,9), hanem a keresztfát is”, amelyen Jézus meghalt értünk. Ő ,,az igazi Életfa, amely az emberi nemből ered, Szűz Mária méhéből született, egy örökzöld fa, és gyümölcsökben igen gazdag.”

 

 1. Ajándékozd meg a szegényeket is

,,A karácsonyfa alá helyezett ajándékok között – írja a dokumentum – legyen egy ajándék a szegények számára is.” Ferenc pápa gyakran beszél erről. Minden család ismer olyan hozzá közel álló szegényt, akin segíthetne karácsonyi ajándék formájában.

 

 1. Oszd meg a karácsonyi vacsorádat

A dokumentum egy másik javaslata arra ösztönöz – a legtöbb házban természetesen nyitott ajtón dörömböl! -, hogy karácsony este együtt étkezzen a család! Ebben a közös vacsorában ugyanis ,,a legerőteljesebben mutatkozik meg a családi kötelék szilárdsága és öröme”.

,,A keresztény család – írja-, amely régi hagyománytól vezettetve nap, mint nap elimádkozza az asztali imát és köszönetet mond az Úrnak az étel ajándékáért, ezt az áldást még nagyobb áhítattal és figyelemmel rebegi el a Karácsonyi közös vacsora előtt.” Ez ugyan a mostani koronajárvány idején hozott megszigorítások alatt könnyebb lesz, mint máskor, de ugyanolyan fontos lenne adományokat tenni – például szegénykonyhák fenntartására.

 

 1. Végy részt a szentmisén

Karácsonykor a szentmisén való részvétel minden hívő számára rendkívül fontos. Ha nem tudsz fizikailag részt venni az ünnepi szentmisék egyikén, akkor legalább a képernyő előtt végy részt, ugyanis ezeknek a szentmiséknek ,,nagy liturgikus jelentőségük van és folytatják, illetve erősítik a népi hagyományt.” A szentmisék elején van „az Úr születésének hírüladása a Római Mártirológium szerint”, majd következik a Dicsőség, amelyben az Úr születése fölötti örömünket fejezhetjük ki, azután „a felajánláskor, amikor az adományokat hozzuk az oltárra, mindig kifejezetten a szegényekre kell gondolnunk.” Végül az ünneplés végén a hívek megtekinthetik a kis Jézus szobrát a felállított „Betlehemben”, és kifejezhetik előtte örömüket és hálájukat, hogy eggyé lett közülünk!

 

Biztosan lehetne még más tanácsot és útmutatást is megfogalmazni ahhoz, hogy karácsonyod boldog legyen. Én ezeket tartottam fontosnak. Találkozunk a betlehemi jászol előtt vagy Szentestén vagy pedig az ünnep folyamán. Ha másképp nem, lélekben mindenképp!

 

 

Forrás: Imre atya Facebook-oldala

Borítókép - Fotó: Marian Garai | Dreamstime.com
Szemle
hirdetés

1 Komment

 • Válasz Filipánics Tibor 2020. 12. 23. 21:32

  Nagyon szép Betlehem. Pár napja írtatok arról, hogy Isten megalázkodott, mert Jézus születésének szegényes és megalázó körülményei voltak. Ezt ti isten alázkodásának tartjátok, valamilyen oknál fogva. de ha figyelmesen megnézed a Betlehemet, a következőt látod:
  két angyal jelen van, jelezvén, hogy a mennyek szülötte érkezett, azaz nem akárki
  a három király, letérdelve imádják, ahogyan egy uralkodót illik,
  baloldalt egy egyszerű ember alázkodik meg
  Jézus kezének tartása pedig szintén felsőbbrendűségre vall
  Teljes ellentét van Isten szándéka (illetve ahogyan értelmezitek a megalázkodást) és a körülmények között. Ugyanis ha Isten magalázottnak akart volna mutatkozni, Jézus által, akkor semmi imádatra,drága holmikra nem vágyott volna. Itt tehát nem tudjátok eldönteni, hogy Isten megalázkodjon vagy imádva legyen e, ezért alkalmazzátok mindkettőt, hisz az embernek el kell ismernie az Úr nagyságát de jó ötletnek tűnik a szerénységét is kiemelni. Tehát Jézus mint Isten küldötte, legyen megalázkodó és hatalmas is. Ezt így oldották meg.
  Tedd fel a kérdést magadnak, ha Isten megalázottnak akart volna látszani, kellett volna e neki, az imádat, az angyalok és a királyok kincsei?
  Kérlek ne érts félre, én csak jelzem, hogy az emberi logika milyen helyzeteket tud produkálni. Jézus születésével semmi bajom. Szerintem Istennek nem volt szüksége megaláznia magát, mert neki nincs megalázott helyzet.