2019. 07. 24.

7 mindennapi helyzet, amikor kérhetjük a Szentlélek ajándékait

A Szentlelket ajándékként kaptuk, mégis kevés figyelmet szentelünk Neki. Néha az ajándékok ismeretének hiánya okozza ezt, néha pedig egyszerűen csak megfeledkezünk róluk.

A Szentlélek nem egy ősi, titokzatos lény. A Lélek azért van itt, hogy felhatalmazzon, megvilágosítson és tanítson minket, hogy hogyan élhetjük meg hitünket a mindennapi világban.

7 példát hozunk arra, hogy miként kérhetjük a Szentlélek segítségét mindennapjainkban.

1. A tudomány ajándéka

A tudomány ajándékával megismerhetjük a Teremtő által létrehozott dolgok valódi értékét. Ez különösen fontos azokban az időszakokban, amikor sok szépséggel vagyunk körülvéve, de mégis csak önmagunkkal vagyunk elfoglalva. A kihívás abban rejlik, hogy megtapasztaljuk a csodát, hogy meglepődjünk a bennünket körülvevő csodálatos természeten, ami arra hív minket, hogy lépjünk ki énközpontú világunkból. Ennek során képesek leszünk felfedezni Istent az Ő teremtményeiben, és rajtuk keresztül Isten örökkévaló szeretetét az emberek iránt.

 

2. A bölcsesség ajándéka

A bölcsesség ajándéka abban segít minket, hogy az emberi dolgokat Isten fényében szemléljük. Ennek az ajándéknak a segítségével a körülöttünk lévő dolgok mélyére tudjuk ásni magunkat. Olyannak láthatjuk őket, amilyenek valójában, és nem olyannak, amilyennek látni szeretnénk őket.

Így nem a futó, felületes, öncélú kritériumok alapján ítélünk meg mindent, hanem az Evangéliumban található szempontok alapján. Képzeljük csak el, milyen lenne olyannak látni a világot, amilyennek Isten látja!

 

3. A tanács ajándéka

A tanács ajándéka által fellélegezhetünk. Ez az ajándék segít nekünk, hogy meglássuk és észrevegyük a jót, ami boldogsággal és megelégedéssel tölt el minket. Gyakran szembesülünk fontos döntésekkel saját életünkben és mások életében is. Amikor hozzánk fordulnak, hogy a segítségünket kérjék, néha nem tudjuk pontosan, hogy mit gondoljunk, mit mondjunk, és még kevésbé, hogy hogyan cselekedjünk. Ez az a pillanat, amikor meg kell nyílnunk a bennünk lakozó Szentlélek számára! Ezzel a nyitottsággal felvértezve tisztán fogunk látni, jó tanácsot tudunk adni, és tudjuk miként kell cselekednünk.

 

4. Az erősség ajándéka

Az erősség ajándéka lehetővé teszi számunkra, hogy bátran megéljük, amit Isten nekünk szánt, különösen az élet nehézségeinek leküzdésében, vagy azokban a pillanatokban, amikor ellenállunk belső szenvedélyeinknek és a külső nyomásoknak. Nem hiszem, hogy bárki elmondhatná magáról, hogy mindig erős tud lenni, és mindig képes ellenállni a kísértéseknek. Az emberi élet egyik legnyilvánvalóbb valósága az, hogy gyarlók, törékenyek vagyunk. Viszont épp ezáltal találunk rá Istenre, és ismerjük fel, mennyire szükségünk van Rá. Ezért soha ne hezitáljunk, ha a segítségét szeretnénk kérni. Tegyük ezt meg még idejében. Ha mégis elbotlanánk, akkor tanuljunk ezekből a bukásokból, és ne önmagunk erejébe, hanem Isten erejébe helyezzük bizodalmunkat.

 

5. Az istenes élet ajándéka

Az istenes élet ajándéka meggyógyítja a szívünket minden keménységétől, és lehetővé teszi, hogy Istenhez és felebarátainkhoz is gyengéden viszonyuljunk.

Sokszor gondoltam úgy, hogy az istenes élet kifejezés azt jelentette, hogy úgy imádkozunk, mint azok az idős hölgyek, akiket még fiatal lányként láttam imádkozni a templomban. De a Szentlélek ajándékaként ez azt jelenti, hogy behelyezzük magunkat mások cipőjébe, átérezzük, amit a másik érez.

Itt felmerülhet a kérdés, hogy hogyan érezhetném azt, amit Isten érez? Nos, meg kell próbálni szeretni Őt! És hogyan lehet jobban szeretni Őt? Azáltal, hogy szeretünk másokat a kis dolgokon keresztül: egy-egy biztató szó, a komfortzónánk elhagyása annak érdekében, hogy segítsünk valakin, nem mindenáron bebizonyítani, hogy nekünk van igazunk és a másik téved. Ez a szeretet útja, amelyen az istenes élet ajándéka vezet bennünket.

 

6. Az Úr félelmének ajándéka

Az Úr félelme nem azt jelenti, hogy félnünk kell Istentől, mert Ő valamiféle bosszúálló, aki meg akar büntetni minket. Azt jelenti, hogy olyan érett lelkiismerettel rendelkezünk, amely tisztában van bűneinkkel és azoknak a súlyával. Valamint azt is jelenti, hogy bízunk az Úr irgalmában. Az Úr félelme azt jelenti, hogy megadjuk mindazt, ami Istennek jár, és hogy semmi más nem foglalhatja el Isten helyét az életünkben. Azt jelenti, hogy felismerjük cselekedeteink súlyát és jelentőségét, különösen azokét, amelyek elválasztanak Tőle. Ennek az ajándéknak a legnagyszerűbb eszköze a kiengesztelődés szentségének gyakori igénybevétele.

 

7. Az értelem ajándéka

Ez egy olyan kegyelem, amely segít megérteni Isten Igéjét és elmélyülni az igazságokban, amelyekre Ő tanít minket. Hányszor találjuk magunkat a templom padjaiban, panaszos gondolatokkal a fejünkben: ez a pap nem tud jól prédikálni, túl bonyolult, túl unalmas, nem értek belőle semmit. Vagy hasonló gondolatokkal: soha nem beszélek a hitemről, mert nem sokat tudnék mondani róla, még túl sok kétség van bennem. Aztán mégsem teszünk semmit ezek ellen! Saját tapasztalatból mondom, hogy a hitünk megerősödik, amint jobban megértjük annak alapjait, amint jobban elmélyülünk benne, és nem elégszünk meg csupán annyival, amit még gyermekkorunkban tanultunk.

Ha igazán szeretnénk ezeket az ajándékokat az életünkben, akkor kérnünk kell őket! Szenteljünk egy pillanatot arra, hogy imádkozunk, és kérjük a Szentlelket, hogy árassza ki ránk ajándékait, és segítsen minket, hogy végtelen szeretetének részesei lehessünk.

 

Fordította: Ward Henrietta

Forrás: catholic-link.org

Pontokba szedve
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás