2023. 12. 06.

12 érdekesség, amit nem tudtál Szent Miklósról

Szent Miklós püspökre emlékezünk a mai nap, akinek életéről rengeteg legenda fennmaradt. A legismertebb ezek közül a három házasság előtt álló lány megmentése a rabszolgaság elől, de ezenkívül sok más jótettet, csodát is véghez vitt a Mikulás alakját adó szent.

1.Miklós a mai Törökország területén született

A mai Törökország délnyugati részén, a Lícia területén fekvő Patarában született Kr.u. 270-ben, később pedig Mira püspökeként szolgált. 75 éves korában hunyt el.

2. Szülei pestisjárványban haltak meg

Amikor Miklós megszületett, szülei a betegek szükségleteit szolgálták. Tőlük kapták el a pestist, amibe bele is haltak. Miklós volt az egyetlen gyermekük, mindent ő örökölt. Vagyonát a szegényeknek adta, és mivel azt akarta, hogy a dicsőség Istené legyen, névtelenül adományozott.

3. Szenvedett a hitéért

Nem szabad elfelejtenünk, hogy Szent Miklósnak hét hosszú, kemény éve telt kínzással és börtönben a Krisztusba vetett hitéért Diocletianus császár üldözése alatt, amíg az első keresztény császár, Nagy Konstantin ki nem adta a Milánói Ediktumot Kr. u. 313-ban, amely vallásszabadságot biztosított minden kereszténynek.

4. Segített három fiatal lányon, akiket el akartak adni

Szent Miklós segített három lányon, akiket apjuk szegénység miatt rabszolgasorba és prostitúcióra akart eladni. Az éj leple alatt egy arannyal telt erszényt dobott be a szegény ember ablakán, aki legidősebb leányát így tisztességesen férjhez tudta adni. Az elkövetkező években így tett a másik két lánnyal is, a harmadik évben azonban az apa megleste az adakozót, hogy megköszönje neki az ajándékot, de Miklós azt mondta, hogy egyedül Istennek tartoznak köszönettel.

5. Megakadályozta három ártatlan ember kivégzését

Egy másik jótette az volt, hogy megakadályozta három ártatlan ember kivégzését, akiket egy korrupt bíró ítélt halálra. E hőstettének köszönhetően Szent Miklós ma a jogtalanul vádoltak védőszentjeként is szolgál.

6. Gabonaszaporítás

Nagy éhínség idején a püspök megtudta, hogy a kikötőben horgonyoz egy hajó, amely a bizánci császárnak visz gabonát. Megkérte tehát a hajósokat, hogy rakják ki a gabona egy részét a szükség enyhítésére. A hajósok először nem akarták teljesíteni a kérést, ám amikor Miklós megígérte nekik, hogy nem lesz bántódásuk, akkor átadták a gabona egy részét. Bizáncba érkezve csodálkozva látták, hogy a gabona mennyisége nem csökkent.

7. Részt vett az első niceai zsinaton

Miklós egyike volt annak a 318 püspöknek, akik részt vettek a Kr. u. 325-ben tartott niceai zsinaton, az egyház első egyetemes zsinatán, melynek legfőbb eredménye az volt, hogy kimondták, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyenlő a Szentháromságban, és elvetették az arianusok azon a nézetét, mely szerint a Fiú nem egylényegű az Atyával, mert sokan úgy vélték, hogy ezzel tagadnák Jézus isteni mivoltát. A zsinat megfogalmazta a Niceai hitvallást, amelyet a katolikusok minden vasárnapi szentmisén elmondanak. Miklós püspök neve nem szerepel a zsinaton résztvevők listáján, viszont az is igaz, hogy ez csak töredékesen maradt fenn.

8. Beszámolók szerint megpofozta az eretnek Ariust

Az egyik történet, amely Miklós zsinaton való részvételéről fennmaradt, az, hogy annyira felháborodott azon, hogy Arius Krisztus istenségét tagadta, hogy megpofozta az eretneket. Ezért először elítélték, de a zsinat végén rehabilitálták.

9. Halála után sírrablók ellopták a földi maradványait

Miklós püspököt eredetileg Mirában temették el, azonban 1087-ben olasz kereskedők ellopták a testét, és az olaszországi Bariba vitték, ahol ma a San Nicola templomban nyugszik. Ez az oka annak, hogy néha Bari-i Miklósként is emlegetik a püspököt. Az elmúlt években a török hatóságok követelték, hogy Miklós maradványait adják vissza Törökországnak.

10. Szent Miklós Manna

Sokak számára kétségkívüli csodáról van szó: a szent csontjából a mai napig szent manna szivárog, amelyet a sírt őrző domonkos szerzetesek minden évben május 9-én összegyűjtenek. A mannát hagyományosan a keresztény hívek megáldására használják. Ez egy különösen nagy tisztaságú víz, amelyet 1925-ben a Bari Egyetem Kémiai Laboratóriuma is elemzésnek vetett alá, majd hivatalosan dokumentált, és amelynek eredetét sokféleképpen magyarázzák.

11. Több száz templomot neveztek el róla

Csak Angliában mintegy 376 templomot szenteltek neki, hazánkban pedig 13-at.

12. Nemcsak a gyerekek védőszentje

Annak ellenére, hogy a gyermekek iránti nagylelkűsége kiemelkedő tulajdonsága volt, Szent Miklós a tengerészek, a hajadonok, a kereskedők és a diákok védőszentje is, továbbá a halászoké, a jogtalanul vádolt embereké és a bűnbánó tolvajoké. Számos ország és város védőszentje, így Kecskemétnek, a svájci Freiburg városának, Korfu szigetének és Oroszországnak is.

13. A Mikulás elnevezés és kinézetének eredete

A magyar Mikulás elnevezés a Miklós név cseh fordításából eredeztethető. A december 6-i ajándékozás szokása csak a 19. század közepén érkezett Magyarországra. A ma is ismert klasszikus Mikulás kinézetet (kövérkés, szakállás idős apó) a közhiedelemmel ellentétben nem a Coca-Colát gyártó cég találta ki 1931-ben, ugyanis régebbi, az 1920-as évekből származó gyermekkönyvek oldalain is találhatunk nagyon hasonló rajzokat a Mikulásról.

Forrás: crossway.org, ncregister.com, wikipedia.com

Pontokba szedve
hirdetés