2022. 04. 25.

Új Hillsong-dal jelent meg Jézus gyógyításáról

A vak koldus története ihlette a Hillsong egyik legújabb dalát. Tudjátok, Bartimeus, aki addig kiáltott Jézushoz, míg meg nem gyógyította őt. Egy ilyen dal a mi életünkben is igazán hiterősítő tud lenni!

A Hillsong Worship ausztrál dicsőítő együttes legújabb száma Son of David (azaz Dávid fia) címmel jelent meg és Márk evangéliumának egyik híres történetét dolgozza fel.

„Amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: Hívjátok ide! Odahívták a vakot, és ezt mondták neki: Bízzál! Kelj fel! Hív téged! Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: Mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá: Menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton.” (Márk 10:46-52)

Számomra ez a történet – akárhányszor meghallom – nagyon felemelő. Egy egyszerű ember, aki vak volt, de látni akart, addig kiáltozott, amíg Jézus meg nem gyógyította.

hirdetés

Ahogy Jézus is mondja, a hite megtartotta őt.

A dicsőítő dalok sokat tudnak adni, amikor mi már kifogytunk a szavakból. Közvetítik azt, amit érzünk, amit a szívünk mélyén – minden nehézség ellenére – továbbra is hiszünk. Mi is kiálthatunk Jézushoz, hogy gyógyítson meg, hogy állítson helyre, és Ő meghallgat.

Csak egy részlet a dalból magyarra fordítva: „Amikor elbukunk, bocsáss meg nekünk! Amikor megsebződünk, gyógyíts meg minket! Tudjuk, hogy Te nem hagysz cserben.”

Borítókép - Fotó: Thai Noipho | Dreamstime.com
Zenék
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás